Vad innebär en brandgenomföring?

21 oktober 2020 patrick_pettersson

Oavsett vilken byggnad man än befinner sig i borde där finnas ett säkerhetstänk vad gäller brandsäkerhet. Det är en självklarhet med nybyggen och större lokaler. Men hur har du det i ditt äldre hus? 

Att utföra en brandgenomföring med jämna mellanrum är något alla bör göra. Så ni har koll på om något behöver uppgraderas eller om materialet ni använder er av är bra ännu. Det finns olika företag som kan hjälpa er med detta.

Tätningen är viktig

Brandskyddets funktion hänger på brandcellssystemet. Det är ett system som går från cell till cell för att förhindra att elden och brandröken sprider sig. Väggar, bjälklag och fogar är där som celler.  

Brand cellerna emellan är då viktig för att varken eld eller brandrök ska röra sig mellan avskiljande cellvägg. Om man har en bra täthet och isolering kan man få en hög brandsäkerhet. 

Elden sprider sig snabbt

Bor du i ett äldre trähus är det väldigt viktigt att se över vad du har för brandskydd. Är det endast brandvarnare, brandsläckare och brandfilt du ska förlita dig på? På de modernare husen går det nästan på automatik att man lägger in brandtätning. Detta gör att om branden skulle inträffa finns där mer tid att ta sig ut på, och större chans att stoppa spridningen.

 

 

Det finns flera olika företag som arbetar med brandsäkerhet, brandgenomföringar och hjälpmedel för brandskydd. Att du väljer rätt är viktigt. Du vill hitta ett företag som kan hjälpa er att se över ert boende och hur brandsäkert det är. Här finns ett länktips: https://www.sewatek.se/.

Finns det tätning bör även den ses över då och då så den är som den ska. Allt detta kommer ett kunnigt företag att hjälpa med. Att se över sin lokal eller sitt hus med jämna mellanrum kan ge tid, på så vis även rädda liv.

Fler nyheter